• Slide 2
 • slide 1
 • slide 3
 • slide 4
 • slide 5
 • slide 6
 • Cầu Rồng
 • Chi Khê
 • Zamil
 • Chi Khê
 • Liebher
 • Liebher
 • Zamil
 • Sopewaco

Năng lực kinh doanh sản xuất

Năng lực sản xuất Năng lực sản xuất
Diện tích nhà xưởng rộng 5.000m2 với hệ thống sàn gá tự động, hệ thống cổng hàn tự động, các trang thiết bị...
Xem thêm