• s1
 • s2
 • s3
 • s3
 • s4
 • s5
 • Sopewaco
 • a
 • s
 • c
 • v
 • b
 • aa
 • avavav

Support Online

Fanpage


Hotline: 024 35729959

Link website

Counter

Total Access:2521843


Online:1

Basic information

Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Balkan được thành lập theo Quyết định số 0102000141 ngày 29/02/2000 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP...
View more

PRODUCTION CAPABILITY

Công ty BALKAN luôn hướng tới các mối quan hệ lâu dài và tin tưởng lẫn nhau với khách hàng. Để đạt được điều...
View more

Recruitment

Please send your application to the following
View more

Training program with the Expert

On May 08, 2018, employees of Balkan Company Ltd., had the opportunity to work with Expert from Podem, Bulgaria
View more

Certificate

View more
certificate

Video Introduction